IT analytik (17552)

Bratislava
6/2020 (2m)
Kontrakt přes CP
6 000 EUR
« zpět
Tato pozice není aktuálně dostupná
Mám tu pracovnú príležitosť pre IT Analytika s presahom do technickej architektúry. 

Informácie: 

Lokalita: Bratislava, možnosť Home Office
Forma spolupráce: IČO 
Začiatok spolupráce: ASAP

O projekte 

Budete pracovať na projekte dlhodobého vývoja úverových produktov. Budete v priamom kontakte s Business Analytikom, s ktorým budete pracovať na: 
- komunikácii s interným zadávateľom 
- analýze a príprave funkčných špecifikácii pre jednotlivé úverové projekty programu
- tvorbu dokumentácie vrátane funkčných špecifikácii a spolupráce s SW vývojom ohľadne technickej časti 

Na čom budete pracovať: 
- vysvetlenie, odkomunikovanie pripravenej funkčnej špecifikácie s interným vývojárom a testerom
- zodpovedanie otázok vývojárom počas vývoja
- zodpovedanie otázok testerom pri príprave TC
- súčinnosť pri riešení a oprave chýb v rámci testovania (business, vývoj, testeri).
- podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia

Čo musíte ovládať: 
- skúsenosti s integráciou rôznych komponentov IS
- skúsenosť so špecifikáciou a analýzou požiadaviek (bankové systémy - výhoda)
- dobre komunikačné schopnosti
- BPMN - Business Process Model and Notation - výhodou
- Enterprise Architect
- znalosť DB SQL, Oracle
- mapovanie na dátový model
- znalosť princípov webových technológií (MVC architektúra, REST a pod.)
- formátov XML, JSON, HTML

Benefity :
- práca v mladom tíme
- prípravy funkčných špecifikácii možno vykonávať full-remote, ale zo začiatku je treba byť on-site kvôli úvodnému oboznámeniu sa s agendou a komunikáciou s businessom