Analytic (17883)

Bratislava
4/2020 (6m+)
Kontrakt přes CP
10%
2 600 EUR
« zpět
Hľadám šikovného analytika so skúsenosťami s analýzou a návrhom informačných systémov ideálne v oblasti správy registratúry a elektronizácie procesov.

Na čom budete pracovať:
- zber, špecifikácia, analýza požiadaviek zákazníka
- tvorba analytickej dokumentácie, výstupov a zadaní primárne formou modelovania v Enterprise Architecte
- analýza dát a existujúcich dátových modelov
- návrh procesov pre transformáciu dát
- kontrola výstupov vývoja, verifikácia voči zadaniam 
- príprava podkladov pre migráciu z iných systémov, návrh integračných rozhraní
- QA a zodpovednosť za analýzu v rámci realizovaného projektu
- prezentácia riešenia u zákazníka, spolupráca s vývojovým a obchodným tímom
- poskytovanie konzultácií, poradenstva, prezentácia aplikácie v rámci presales
- sledovanie a štúdium relevantnej doménovej oblasti (legislatíva, vyhlášky, smernice,...) a ich zapracovanie do návrhu riešenia

Čo potrebujete vedieť:
- UML - pokročilý
- Enterprise Architect - pokročilý
- SQL - základy
- prax v oblasti analýzy a návrhu riešenia informačných systémov

Nice to have:
- SOAP UI
- znalosti štandardov a noriem pre vývoj informačných systémov
- praxe a znalosť legislatívy v oblasti registratúry
- MS Word, Excel, Outlook, visio, PowerPoint

Benefity:
- Home Office podľa dohody 
- práca na zaujímavých projektoch
- kvalitné technické vybavenie, moderné pracovné prostredie
- vyspelá IT infraštruktúra, flexibilná práca
- vzdelávanie a školenia
- balík benefitov (kultúra, šport,..)

Mám zájem, kontaktujte mě