Java developer (18029)

Měsíčně:5 600 EUR
Místo:Bratislava
Začátek:1/2020, Délka: 12 měsíců
Home office:neuvedeno
« zpět
Tato pozice není aktálně dostupná
Do  Java teamu hľadáme nového člena.
Pokiaľ sa chcete zúčastňovať na vývoji aplikácie od návrhu, cez implemetáciu a testovanie až po prevádzku, je to príležitosť práve pre Vás!

Parametre:

Nástup:ASAP/dohodou
Lokalita: Bratislava onsite
Spolupráce freelance

Popis projektu:

-vytváranie paralelných a distribuovateľných aplikácií pomocou aktorov (akka)
-integrácia cez RabbitMQ, Kafka posielaním správ v json formáte
-dáta sú ukladané do PostgreSQL
-aplikácie sú nasadzované na CentOS, na provisioning sa používa Saltstack a  buildy sa pripravujú v Jenkinse
-team funguje agilne a programátori majú priestor predviesť svoje zaujímavé nápady
-snažia sa čo najviac priblížiť event sourcing-u, CQRS , microservices a rest api
-v rámci modulu sú jednotlivé komponenty spájané asychrónne cez Observables (rxjava) alebo Completable Futures (Java 8)

Požiadavky:
-skúsenosti vo vývoji Java, ideálne Java 8
-základy Spring, Hibernate, JDBC (SQL)
-záujem o nové technológie a trendy