IT Continuity Officer (18303)

Praha
5/2020
HPP Klient
90 000 CZK
« zpět
Tato pozice není aktuálně dostupná

Hledá se zkušený profík na pozici IT Continuity Officer, který bude zajišťovat IT kontinuitu za všech okolností v mezinárodní bankovní společnosti.

 

Parametry:

 

Lokalita: Praha

Forma spolupráce: HPP

Začátek spolupráce: ASAP

 

O projektu:

 

CE ICO odpovídá za udržení schopnosti průběžného zotavení v rámci společnosti, aby odpovídala dohodnutým potřebám, požadavkům a časovým rozvrhům podnikání.

 

Na čem budete pracovat:

 

- Vývoj a údržba procesu ITC v souladu s celkovými požadavky na řízení kontinuity provozu

- Provádění a údržba plánů ITC, plánů obnovy služeb a plánů obnovy po katastrofách, aby bylo zajištěno, že za všech okolností lze dosáhnout cílů obnovy podniku

- Pravidelné zajišťování efektivity kontroly plánů ITC

- Přezkum výsledků skutečných testů a přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků

- Podpora provádění plánu ITC během vyvolání a obnovení služby zpět do běžných provozních podmínek

- Zajistit, aby všichni zaměstnanci v regionu CE, kteří hrají roli ve fázi obnovy, byli plně vyškoleni a vědomi si svých rolí a odpovědností

- Koordinace rozhraní mezi ITC a dalšími procesy, včetně správy úrovně služeb, správy informační bezpečnosti, správy dostupnosti, správy kapacit a řízení kontinuity provozu.

- Účast na analýze obchodních dopadů a řízení rizik pro stávající i nové služby

- Zajištění kontroly kvality vstupů BIA a kontrola výsledků AIA

- Monitorování výkonu celého procesu

- Zavedení a usnadnění neustálého zlepšování procesů

- Neustálé zajištění toho, aby byly implementovány a dodržovány osvědčené postupy ITC

- Zajištění komunikace a dodržování zásad / standardů /postupů

- Identifikace a předložení výjimek a odchylek procesu prostřednictvím procesu řízení odchylek

 

Co musíte umět:

 

- Upřednostňován magisterský titul

- 3+ let zkušeností v oblasti kontinuity IT

- Zázemí v podnikovém prostředí

- Požadované zkušenosti z projektů nebo řízení

- Aplikované znalosti a porozumění oblasti správy kontinuity IT

- Upřednostňuje se certifikace IT průmyslu (např. ITIL)

- Schopen efektivně posoudit danou situaci a různé zájmy zúčastněných stran

- Schopnost pracovat v mezinárodním a rozmanitém pracovním prostředí

- Možnost občas cestovat do zahraničí

- Schopen osobně a sebevědomě reprezentovat a propagovat IT strategii a poskytovat odborné znalosti zúčastněným stranám

- Vlastní motivace, schopnost samostatné práce

- Zkušenost v mezinárodním prostředí je výhodou

- Angličtina alespoň na úrovni B2