Junior Java Developer (18323)

Bratislava
5/2020
HPP Klient
2 200 EUR
« zpět
Tato pozice není aktuálně dostupná
Hľadám Javistu – juniora do agilnej, medzinárodnej spoločnosti. Čaká Vás práca na zaujímavých projektoch s využitím moderných technológií a skvelé pracovné podmienky. 

Informácie: 

Lokalita: Bratislava 
Forma spolupráce: TPP
Začiatok spolupráce: ASAP

O projekte: 

Budete pracovať na vývoji a vylepšovaní interných aplikácii nášho klienta, ktoré používajú tisíce zamestnancov. Práce prebieha v malých dynamických tímoch a projekty sú moderné a inovatívne. 

Na čom budete pracovať: 

- fungovať ako neoddeliteľná súčasť agilného tímu pri vývoji a údržbe webových aplikácii a vytvorení jednotkových testov
- dodržiavania zásad Scrumu (poctivosť, otvorenosť a prehľadnosť) pri každej práci
- spolupráca s ďalšími tímami v organizácií

Čo musíte ovládať: 

- vysokoškolské vzdelanie v IT, inžinieringu alebo porovnateľné oblasti
- aspoň 1 rok skúseností s programovaním v jazyku Java 
- aspoň 1 rok skúseností s REST API
- skúsenosti s relačnými databázami (Oracle, MySQL, MariaDB, databázové modely, písanie SQL)
- skúsenosti so systémom Linux 
- skúsenosti s verziovaním (Git) (neviem ako sa to prekladá do SK)

Nice to have: 

- Hibernate (alebo podobná ORM technológia) 
- skúsenosti s App Servery (Tomcat, JBOSS/WildFly) 
- skúsenosť s CI/CD prístupmi a technológiami (napr. Jenkins, Maven)  
- Spring Framework, Spring Boot
- kontajnerové technológie (Docker, Kubernetes)
- Camunda, BPMN, DMN
- IDE (Eclipse alebo podobné)
- metodológie Scrum 
- Jira (alebo podobný software na project tracking)
- znalosť unit test frameworku
- perfektná znalosť angličtiny