Project manager (18566)

Zlín
5/2020
HPP Klient
80 000 CZK
« zpět
Tato pozice není aktuálně dostupná
Nabízíme skvělou příležitost pro Seniorního Projektového Manažera. Pojďte se podílet na zajímavém projektu společnosti, kde se můžete realizovat, mít vysokou míru samostatnosti a využití vlastních nápadů a iniciativy ve vývoji.

Parametry: 
Lokalita: Zlín
Forma spolupráce: HPP 
Začátek spolupráce: 11/2019

O projektu: 
Budete součástí nově vznikajícího produktu na poli retailových řešení. Jste schopným vyjednávačem, rozumíte businessu a máte technické znalosti v oblasti retailových řešení a znáte odpovídající legislativu. Budete řídit dodávku a musíte být schopný kontrolovat vstupy a výstupy a pomocí metod řízení včas reagovat, pokud bude docházet k deviacím od plánu. Vaším cílem bude efektivní koordinace zdrojů a úkolů mezi požadavky na různých projektech tak, aby byly splněny termíny a požadovaná kvalita a rozsah naplňoval předem stanovené mantinely.

V této roli budete odpovědným za přípravu a za dodávku již bežících projektů. Budete monitorovat zdraví projektu a včasně zasahovat, kde bude potřeba. Budete řídít změnové požadavky a udržíte projekt profitabilní.


Na čem budete pracovat: 
- Jste odpovědným za řízení projektů a dodávku dílčích částí
- Řídíte zdroje a děláte rozhodnutí k zajištění postupu a případné odchylky neprodleně řešíte
- Řídíte úkoly a zajišťujete jejich akceptaci řešitelem a kontrolujete výstupy
- Předáváte hotové části zákazníkovi a komunikujete zpětnou vazbu interním týmům
- Pravidelně aktualizujete stav projektu v nástrojích k tomu určených a monitorujete vykazování na denní, týdenní a měsíční bázi
- Aktualizujete projektovou baseline, porovnáváte plán vůči forecastu z pohledu kvality, času, rozsahu, financí
- Při deviaci oproti baseline zajistíte nápravné kroky
- Předcházíte eskalacím včasným řešením vzniklých situací
- Monitorujete milníky a zajišťujete fakturace
- Jste v kontaktu se zákazníkem a budete se účastnit schůzek u zákazníků a budete zajištovat jeho spokojenost


Co musíte umět: 
- Znáte nástroje JIRA, Confluence Ideálně znáte některou z metodik projektového managementu a vlastníte certifikát od (PMI, PRINCE2, IPMA)
- Jste schopným a odpovědým vedoucím a dovedete naslouchat
- Jste schopný mluvčí s praktickými zkušenostmi
- Máte bohaté, praktické zkušenosti v celém životním cyklu projektu
- Máte za sebou řadu projektů
- Máte povědomí o maloobchodu
- Umíte psát projektovou dokumentaci
- Jste analytik a máte strukturovaný přístup
- Své znalosti dokážete sdílet s ostatními
- Znáte nástroje JIRA, Confluence Ideálně znáte některou z metodik projektového managementu a vlastníte certifikát od (PMI, PRINCE2, IPMA)

Extras:
- Velice dynamický, mladý a přátelský tým
- Nové kanceláře s výbornou dostupností ve Zlíně