PL/SQL Developer (18704)

Bratislava
7/2020 (3m+)
Kontrakt přes CP
10%
5 800 EUR
« zpět
Tato pozice není aktuálně dostupná
Pre nášho klienta hľadáme skúseného PL / SQL Developera, ktorý sa orientuje v Oracle DB a DWH, a ovláda PL/SQL.

Informácie:
Lokalita: Bratislava
Forma spolupráce: IČO
Začiatok spolupráce: ASAP

O projekte:
Budete sa podieľať na projektu, spočívajúcom v migrácií core banking systéme. Výhľadovo bude projekt trvať niekoľko rokov.

Na čom budete pracovať:
- implementácia modulov dátového skladu, analýza, návrh dátového modelu a spracovanie vzorov pre Load data
- analýza a návrh častí rámcov dátového skladu
- návrh dátového modelu rámca metaúdajov a navrhnutie prípravy na zavedenie metaúdajov
- implementácia generátorového rámca pre generovanie balíčkov dataloaderov. Účasť na spracovaní údajov na úrovni API na spracovanie operácií CRUD v štruktúrach podnikových údajov

Čo musíte ovládať:
- Oracle DB, DWH, EA, Power Designer, PL/SQL, SQL
- skúsenosť s bankovým  prostredím veľká výhoda