Senior Konzultant Informační Bezpečnosti (19319)

Brno
8/2020 (3m+)
Kontrakt přes CP
33%
140 000 CZK
« zpět
Tato pozice není aktuálně dostupná
Do silné energetické společnosti hledáme experta na pozici Senior Konzultant Informační Bezpečnosti. 

Parametry:
Lokalita: Brno
Forma spolupráce: IČO
Začátek spolupráce: 01/2020

Na čem budete pracovat: 
- provádění penetračního testování a etického hackingu od návrhu, plánu, realizace k prezentaci závěrů,
- posouzení návrhu infrastriktury z pohledu IT Security,
- podpora vyšetřování IT security incidentů formou forenzní analýzy,
- realizace analýz hodnocení rizik IT bezpečnosti pro oblast IT a OT v energetickém sektoru,
- spolupráce s interním IT týmem, oděleními Informační a kybernetické bezpečnosti (lokalními i skupinové), smluvním dodavatelem DXC, s architekty (solution i enterprise), specialisty cloud, projektovými manažery,
- podpora projektů v roli IT Security konzultanta při definování požadavků a návrhu,
- posouzení a součinnost na tvorbě relevantních částí cílového konceptu projektů,
- příprava, účast a podpora při provádění auditů (interních i externích),
- spolupráce na tvorbě relevantních částí cílového konceptu projektů.

Co musíte umět:
- znalost norem ISO 27k,
- znalost technických nástrojů a řešení IT a OT bezpečnosti na úrovní konfiguračních znalostí a také ,infrastrukturního návrhu řešení,
- zkušenost s prováděním penetračního testování, etického hackingu a forenzního vyšetřování IT Security incidentů,
- zkušenost s prováděním hodnocení rizik IT bezpečnosti pro oblast IT a OT v energetice,
- komunikace slovem i písmem v rámci skupiny a s externími dodavateli - angličtina slovem i písmem,
- osobní účast na projektech v roli IT Security consultanta/projektového vedoucího,
- zkušenosti z účasti na auditech ISMS (certifikační audit podle ISO27k).