Database Administrator (36132)

« zpět
Praha
5/2024 (12m)
Kontrakt přes CP
60%
140 000 CZK
Tato pozice není aktuálně dostupná

Hľadám seniorného Database Administrátora so skúsenosťou s DevOps, ktorý sa pridá k tímu pracujúceho na trhovej infraštruktúre pre nákup a predaj akcií, komodít a investičných fondov. Ponorte sa do úloh spojených s vytváraním, ladením a správou databáz, navrhovaním migračných stratégií pre databázy a implementáciou bezpečnostných štandardov. Požaduji minimálne 5 rokov skúseností s návrhom a správou databázových engines MySQL, MariaDB a PostgreSQL a minimálne 3 roky skúseností so správou systému Linux. Očakávam tiež schopnosť koordinácie a komunikačné skills. Ak máte navyše skúsenosti s projektmi z oblasti dátových centier a poznáte containerization alebo agile frameworky, ste perfektný fit a ja sa budem tešiť na našu spoluprácu.

🚀 Projekt
- sprostredkovanie trhovej infraštruktúry na nákup a predaj akcií, komodít a investičných fondov
- vytváranie, ladenie a správa databáz
- tvorba a zlepšovanie automatizačných procesov
- zaistenie bezpečnosti, výkonu a odolnosti systémov
- navrhovanie migračných stratégií pre databázy
- každodenná prevádzka critical database infraštruktúry
- implementácia základných bezpečnostných štandardov
- navrhovanie nových inovácií
- spolupráca s technickými tímami v rámci dodávateľského reťazca (napr. vývoj, prevádzka aplikácií, siete, zabezpečenie)

🎯 Skills
- 5+ rokov skúseností s návrhom a správou MySQL, MariaDB a PostgreSQL, vrátane HA a DR
- 5+ rokov skúseností s automatizáciou úloh DBA (najlepšie prostredníctvom nástroja Ansible)
- 3+ rokov praxe so správou systému Linux vrátane LVM, IAM, RBAC
- komunikačné zručnosti
- AJ min. B2

💡 Nice to have
- skúsenosti s projektmi z oblasti dátových centier
- skúsenosti s prístupom ,,Everything as Code''
- hlboké znalosti architektúry v oblasti návrhu databáz v kritických a regulovaných prostrediach
- znalosť virtual a bare metal, self-hosted Linux ekosystémov
- znalosť konceptu containerization (K8S)
- SAN, NAS, DAS, S3
- skúsenosti s agilným prístupom (KanBan/Scrum)

Podobné pozice