DevOps Engineer (34240)

« zpět
Bratislava
11/2023 (12m)
Kontrakt přes CP
40%
5 200 EUR
Tato pozice není aktuálně dostupná

Hľadáme skúseného DevOps Engineera so zručnosťami v SQL, VMware, Docker, Kubernetes a Azure na podporu našich informačných systémov. Budete pracovať na buildovaní a deploymente kontajnerov v prostredí VMware, identifikovať a riešiť defekty, a spoluprácať pri budovaní cloud-based infraštruktúry. Potrebujeme človeka, ktorý sa dokáže rýchlo učiť, je flexibilný, zodpovedný a má schopnosť tímovej práce. Ponúkame flexibilné pracovné prostredie, možnosti profesionálneho rastu a balík benefitov vrátane vzdelávania a certifikácie pričom po adaptácii je možnosť Home Office.


🚀 Projekt
- programovanie v SQL - predovšetkým MS SQL z pohľadu správcu
- spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti v závislosti od projektu
- release management a deployment aplikácií
- spolupráca pri budovaní cloud-based infraštruktúry pre deployment aplikácií v kontajnerizovanem prostredí
- monitoring a optimalizácia existujúcich/bežiacich riešení
- automatizácia implementačných a deployment činností
- aplikovanie DevOps princípov do projektov
- buildovanie a deployment Docker a Kubernetes kontajnerov v prostredí VMware
- automatizované buildovanie releasov a release management
- identifikácia a riešenie vzniknutých defektov

🎯 Skills
- 5+ rokov v oblasti vývoja a podpory informačných systémov
- DevOps, VMware, Docker, Kubernetes, Azure
- dobrý prehľad a znalosť technológií v oblasti internet/intranet riešení
- Windows server, MS SQL server, Linux
- TCP/IP
- znalosť virtuálnych a Cloud riešení
- SQL, PowerShell
- Microsoft Visual Studio
- SVN / TFS / GIT alebo iný version control systém
- ANJ min. B1

💡Nice to have
- znalosti štandardov a noriem pre vývoj informačných systémov
- profesionálny prístup k práci
- schopnosť rýchlo sa učiť
- analytické schopnosti, flexibilita a zodpovednosť
- schopnosť tímovej práce
- dochvíľnosť a dodržiavanie termínov na projektoch
- tvorivosť, schopnosť improvizovať a samostatne riešiť úlohy
- skúsenosti s vládnym cloudom

💯 Benefity
- podpora rôznorodých informačných systémov pre zaujímavých klientov
- flexibilné, dynamické a moderné pracovné prostredie
- kvalitne technické vybavenie, možnosť profesionálneho rastu
- vyspelá IT infraštruktúra, samostatná a flexibilná práca
- vzdelávanie a pravidelné školenia s certifikáciou
- balík benefitov (kultúra, šport, teambuildingové aktivity, podpora imunity atď.)
- priateľská pracovná atmosféra
- dlhodobá spolupráca v stabilnom prostredí
- Home Office po zaškolení a adaptácii - podľa seniority sa dá dohodnúť iný čiastočný HO aj prvé 3 mesiace

Podobné pozice