DevSecOps Lead (35567)

« zpět
Brno
4/2024
HPP Klient
70%
181 000 CZK

Hledám technického lídra s praxí v oblasti softwarového vývoje, bezpečnosti a provozu, který by vedl tým DevSecOps. Pokud máte zájem o implementaci nejlepších postupů a inovativních řešení, tato role je právě pro vás. Budete spolupracovat s vývojáři a provozními týmy na bezpečném a efektivním nasazení aplikací a infrastruktury. Požaduje se 5+ let zkušeností v oblasti vývoje softwaru, DevOps a správy konfigurací, silné znalosti správy systému Linux/UNIX a zkušenosti s prací v agilním vývoji.

🚀 Projekt
- poskytování technického vedení pro budování, motivaci, vedení, škálování a mentorování členů týmu, včetně koučování řízení výkonu
- role technického lídra v kombinaci se schopností plnit roli Senior DevSecOps Engineer
- spolupráce s vývojovými a provozními týmy na identifikaci a stanovení priorit bezpečnostních požadavků a jejich integraci do životního cyklu vývoje softwaru
- implementace a údržba bezpečnostních nástrojů, procesů a osvědčených postupů, za účelem zajištěná důvěrnosti, integrity a dostupnosti aplikací a infrastruktury
- identifikace, vyhodnocení a implementace nástrojů a technologií pro řízení automatizace a optimalizace správy verzí, správy konfigurace a procesů CI/CD
- poskytování pokynů a školení o postupech bezpečného kódování, modelování hrozeb a řízení rizik
- spolupráce s vývojovými týmy za účelem, porozumění požadavkům, navržení změn a dosažení souladu s cílem zajistit neustálé zlepšování a automatizaci procesů SCM a CI/CD
- reakce na incidenty a analýzy post mortem, za účelem identifikování základních příčin a implementování nápravných opatření
- identifikace a zmírněné technických rizik

🎯 Skills

- prokázané zkušenosti s vedením týmu
- plánování zdrojů, nábor a rozvoj týmu
- nastavení - bezpečnost na prvním místě
- více než 5 let zkušeností s vývojem softwaru, DevOps a správou konfigurací
- více než 5 let zkušeností s CI/CD pipelines, nástroji a infrastrukturami pro aplikace nasazené On Prem a v cloudu
- více než 5 let zkušeností se správou komplexních vývojových, testovacích, integračních a produkčních prostředí s různými verzemi, budováním nových prostředí a poskytováním podpory pro ta stávající
- dobrá znalost správy systému Linux/UNIX včetně konfigurace, optimalizace a zabezpečení
- silné schopnosti řešit problémy a analytické dovednosti se schopností identifikovat a napravit bezpečnostní rizika a slabá místa
- vynikající komunikační a kooperační dovednosti se schopností efektivně pracovat s mezifunkčními týmy a zainteresovanými stranami
- zkušenosti s prací ve vývojovém procesu Agile/Scrum BS/MS titul z informatiky, informační bezpečnosti, inženýrství nebo příbuzného předmětu

💡 Nice to have
- zkušenosti Azure DevOps

Mám zájem, kontaktujte mě

Podobné pozice