Java Developer (32667)

« zpět
Bratislava, Kosice, Brno
6/2023 (9m)
Kontrakt přes CP
100%
5 400 EUR
Tato pozice není aktuálně dostupná

Hľadáte výzvu, ktorá vám umožní zlepšiť slovenské zdravotníctvo? Ak máte skúsenosti s Java alebo goLANG a radi pracujete na výzvach, potom je táto práca pre vás! Príďte nám pomôcť pri vývoji a implementácii systému. Budete mať možnosť pracovať na projekte, ktorý bude mať pozitívny dopad na slovenské zdravotníctvo. 

🚀 Projekt
- implementovanie funkcionalít alebo celých modulov aplikácií podľa popisov a zadaní v súlade s detailnou funkčnou špecifikáciou
- pripomienkovať detailnú funkčnú špecifikáciu z pohľadu použitých technológií a navrhovať rozhranie i interakcie medzi systémami, ale aj medzi systémom a používateľom
- priebežné dokumentovanie vytváraného kódu a dodržiavanie interných pokynov, pravidiel a metodik dostupných pre platformu
- vytváranie prehľadných programových kódov podľa špecifikácie a štandardov, konzultovať postupy a zmeny s architektom alebo projektovým manažérom
- na požiadanie projektového manažéra alebo analytika odhadovať prácnosť implementácie riešenia
- overovanie výstupných kódov
- budete dbať na bezpečnosť zverených dát a realizovať iba schválené zmeny
- pripravovať programové patche pre odstránenie chýb v programovom kóde
- optimalizovať programový kód tak, aby jeho vykonávanie zbytočne nezaťažovalo systémové zdroje
- realizovať iné súvisiace úlohy podľa dohody s nadriadeným

🎯 Skills
- Java
- goLANG

💡 Plus
reálne skúsenosti s ostrou prevádzkou

Podobné pozice