IT Security Specialist (28315)

« zpět
Bratislava, Praha, Brno
6/2022 (9m+)
Kontrakt přes CP
100%
4 000 EUR
Tato pozice není aktuálně dostupná

Hľadám IT Security Specialistu! Máte bakalárske alebo magisterské vzdelanie v oblasti informačných technológií a viac ako 3 roky skúseností v oblasti bezpečnosti IT vo veľkej komplexnej organizácii? Ak máte skúsenosti s IDAM, PAM a chcete sa podieľať na rozvoji služby v rámci RWE IT a Business, neváhajte ma kontaktovať. 

🚀 Projekt

-  rozvoj strategického smerovania Identity ako služby v rámci RWE IT a Business
- riadenie dopytu a vlastníctva služby
- definovanie a ďalší rozvoj usmernení pre IDAM/PAM
- kontrola dohodnutého rozpočtu a meranie dosiahnutých cieľov
- monitorovanie IDAM/PAM a podávanie správ vrátane externých poskytovateľov služieb

🎯 Skills
- bakalárske/magisterské vzdelanie v oblasti informačných technológií alebo v príbuznej oblasti 
- viac ako 3 roky skúseností v oblasti bezpečnosti IT vo veľkej komplexnej organizácii
- preukázaná schopnosť abstraktného myslenia a pochopenia zložitých technických a procesných nastavení
- výborné znalosti v oblasti prevádzky bezpečnostných riešení IDAM/PAM s využitím aktuálnych komponentov 
- dobrá znalosť poskytovania služieb IDAM/PAM
- skúsenosti s riadením rôznych a protichodných obchodných požiadaviek
- príslušné certifikáty v oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti (napr. CISSP, CISM)

Podobné pozice