Backend Developer (35335)

« zpět
Bratislava
2/2024 (3m+)
Kontrakt přes CP
50%
6 000 EUR
Tato pozice není aktuálně dostupná

Hľadáme talentovaného Backend Developera. Ponúkame príležitosť pracovať na implementácii riešení zameraných na automatizáciu a digitalizáciu. Spolupracovať budete s IT/ Business analytikmi, s možnosťou kontinuálneho rozširovania a zlepšovania procesov. Vyžadované sú znalosti Java 11 + Kotlin, Spring Ecosystem, SQL, BPMN a CI/CD nástroje. Výhodou sú skúsenosti s analytickými nástrojmi, konceptmi vývoja SW, cloud riešeniami, novými technológiami a využívaním nástrojov pre spoluprácu.


🚀 Projekt


- implementácia riešení s cieľom automatizácie a digitalizácie predajných a servisných biznis procesov
- kooperácia s IT/ Business analytikmi pri návrhu riešení
- kontinuálne rozširovanie a zlepšovanie existujúcich procesov


🎯 Skills


- Java 11 + Kotlin
- Spring Ecosystem (Boot, Cloud, Security, Data, JPA, ...)
- Integračné štandardy pre REST a SOAP (Swagger, OpenApi 3, WSDL)
- SQL (oracle + h2) + NoSQL (mongoDB)
- BPMN (minimálne schopnosť orientovať sa v BPM a iných UML diagramoch)
- CI/CD nástroje (Jenkins, Gitlab jobs, SonarQube, minimálne na použivateľskej úrovni)

💡 Nice to have
- analytické nástroje (ELK, Prometheus, Dynatrace, OpenTelemetry, ...)
- koncepty/prístupy k vývoju SW (TDD, DDD, behaviorálne design patterny, ...)
- práca s kontajnermi a cloud riešeniami
- prehľad a záujem o nové technológie a postupy (microsevisná architektúra, distribuované systémy, ...)
- analytické myslenie a problem solving v krvi
- skúsenosti s "collaborative tools" (Jira, Confluence, MS Teams)

Podobné pozice