Integration Engineer (33479)

« zpět
Bratislava
8/2023 (12m)
Kontrakt přes CP
40%
4 000 EUR

Hľadáme Integration Engineera, ktorý bude pôsobiť ako expert pre integráciu systémov. Ak máte skúsenosti s TIBCO, API integráciami a máte developerské pozadie, táto pozícia je určená pre vás. Budete navrhovať riešenia, pripravovať funkčné requesty a dohliadať na ich realizáciu. Technológie, s ktorými budete pracovať sú Oracle, ITIL, PRINCE 2, SQL a UML/BMPN. Bonusom sú schopnosti v project managemente, programovaní a Unix/Linux.


🚀 Projekt
- návrh riešení s ohľadom na ich optimálne začlenenie do existujúcich biznis procesov firmy
- spoluzodpovednosť za návrh interfaceov medzi systémami vo svojej zodpovednosti a ostatnými systémami v OSK a ich následnú integráciu
- plánovanie aktivít, ich evidenciu, pravidelnú aktualizáciu a reporting smerom k nadriadeným, biznis ownerom a requestorom
- poskytovanie konzultácie a usmernenia iným inžinierom vo svojej zverenej oblasti
- príprava funkčných requestov
- príprava a validácia technických špecifikácií
- dohľad na realizáciu (internú/externým dodávateľom), v spolupráci s testovacím teamom

🎯 Skills
- TIBCO
- integrácie API
- developerský background

⚙️ Tech Stack
- Oracle
- ITIL
- PRINCE 2
- SQL
- UML, BMPN

💡 Plus
- project management
- programovanie
- Unix/Linux

Mám zájem, kontaktujte mě

Podobné pozice