Product Owner (32739)

« zpět
Jihlava
6/2023
HPP Klient
50%
80 000 CZK
Tato pozice není aktuálně dostupná

Hledáte novou výzvu a chcete se stát Product Ownerem? Pokud máte vysokoškolské vzdělání v oboru podnikání, marketing, inženýrství nebo v souvisejícím oboru, vynikající dovednosti v oblasti řízení projektů se zkušenostmi s vedením multifunkčních týmů a schopnost analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků a přijímat rozhodnutí, pak je tato pozice právě pro vás. Budete vypracovávat a řídit plán vývoje produktu a zajišťovat jeho soulad se strategickými cíli a záměry společnosti, provádět analýzu potřeb zákazníků za účelem identifikace nových produktových příležitostí a také spolupracovat s týmy inženýrů a designerů.

🚀 Projekt
- vypracovávání a řízení plánu vývoje produktu a zajišťovat jeho soulad se strategickými cíli a záměry společnosti
- provádění analýzy potřeb zákazníků za účelem identifikace nových produktových příležitostí a redefinování stávajících produktů
- spolupráce s týmy inženýrů a designérů na vývoji a zavádění nových produktů a zajišťovat, aby splňovaly požadavky na kvalitu, časový plán a rozpočet
- spolupráce s marketingovými a prodejními týmy na vývoji strategií pro uvádění produktů na trh, včetně cen, umístění a propagace
- sledování výkonnosti produktů a zpětnoé vazby od zákazníků a předkládat doporučení pro zlepšení a aktualizace
- řízení vývoje produktu a poskytování výkonnému vedení pravidelné aktualizace stavu

🎯 Skills
- vysokoškolské vzdělání v oboru obchodní administrativy, marketingu, inženýrství nebo příbuzném oboru
- plynulá angličtina
- vynikající dovednosti v oblasti řízení projektů se zkušenostmi s vedením multifunkčních týmů
- silné analytické schopnosti, schopnost provádět průzkum trhu, analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků a přijímat rozhodnutí založená na datech
- vynikající komunikační dovednosti se schopností jasně a efektivně sdělovat složité myšlenky technickému i netechnickému publiku
- zkušenosti s agilními metodikami a nástroji vývoje

💡 Plus
- zkušenosti z technologického odvětví

Podobné pozice