Project Manager (34407)

« zpět
Praha
12/2023 (12m+)
Kontrakt přes CP
20%
120 000 CZK

Hledám Projektového Manažera pro klíčovou roli v digitální transformaci bankovního sektoru. Vaše práce bude zahrnovat vedení a koordinaci projektových týmů, plánování aktivit, alokaci zdrojů a sledování pokroku projektů. Budete součástí týmu, který má za cíl implementovat moderní digitální strategii do bankovního prostředí. Budete potřebovat silné zkušenosti s implementací digitálních kanálů v bankovním prostředí a schopnost efektivně spolupracovat s různými týmy a stakeholdery. Pokud máte zkušenosti s řízením implementace digitálních kanálů v bankovním prostředí, silné komunikační dovednosti a schopnost pracovat v dynamickém prostředí, tak hledám právě vás.

🚀 Projekt
- vedení a koordinace projektových týmů, zodpovědnost za splnění cílů a dodržení termínů
- plánování projektových aktivit, alokace zdrojů a sledování pokroku projektů
- spolupráce s týmem na vytváření a implementaci digitální strategie banky
- poskytování směru, motivace a podpory členům týmu
- vedení týmu a zapojování relevantních stakeholderů pro dosažení cílů projektu
- komunikace s interními týmy a externími dodavateli

🎯 Skills
- prokázaná reference z řízení implementace digitálních kanálů v bankovním prostředí
- silné komunikační dovednosti a schopnost efektivně spolupracovat s různými týmy a stakeholdery
- schopnost efektivně prioritizovat a řídit více úkolů současně
- schopnost rychle reagovat na změněné podmínky a přizpůsobit strategie projektů podle
aktuálních potřeb a trendů trhu
- znalost moderních digitálních technologií a trendů, jako jsou mobilní aplikace, internetové
bankovnictví, bezpečnostní aspekty digitálních transakcí atd.

Mám zájem, kontaktujte mě

Podobné pozice