Azure Developer (25263)

« Back
Praha
8/2021 (3m+)
Contract via CP
100%
140 000 CZK
This job is no longer available.

Máte aspoň trojročné skúsenosti s cloud computingom a certifikáty Azure, AWS, GCP? Momentálne obsadzujem pozíciu Azure Developera na kontrakt cez CoolPeople. Budete zodpovedný za vývoj a údržbu cloudových riešení v súlade s osvedčenými postupmi,  identifikáciu, analýzu a riešenie zraniteľností infraštruktúry, riešenie problémov s nasadením aplikácií a navrhovanie, vývoj a nasadzovanie modulárnych systémov on-prem, alebo cloudových systémov.

Náplň práce

- navrhovanie, vývoj a nasadzovanie modulárnych systémov on-prem, alebo cloudových systémov
- vzdelávanie tímov v oblasti implementácie nových technológií 
- úprava a zlepšovanie existujúcich systémov
- vývoj a údržba cloudových riešení, v súlade s osvedčenými postupmi
- zabezpečenie efektívneho fungovania funkcií ukladania a spracovania údajov, v súlade s bezpečnostnými politikami spoločnosti a osvedčenými postupmi v oblasti bezpečnosti cloudu
- identifikácia, analýza a riešenie zraniteľností infraštruktúry a problémov s nasadením aplikácií
- pravidelné preskúmavanie existujúcich systémov a vydávanie odporúčaní na ich zlepšenie
- spolupráca s klientmi, poskytovanie podpory v oblasti cloudových služieb a vydávanie odporúčaní na základe potrieb klientov

Požiadavky 
- vysokoškolské vzdelanie z IT či dlhodobé pracovné skúsenosti
- najmenej 3 roky skúseností v oblasti cloud computingu
- certifikacia v Azure, AWS, GCP
- Java,  Kotlin Development
- REST API
- Microservices Architecture and related design patterns
- CI/CD pipeline automation
 -Kubernetes, Openshift, Cloud 
 -DevOps approach 
-  ELK stack
- SQL, No-SQL Database integration

Výhody 
- ETL, Business intelligence
- Big data
- Machine learning
- analytické myslenie
- dobré komunikačné schopnosti 
- schopnosť spolupráce v týmu 
- agilné myslenie

Similar jobs