Java Developer (29416)

« Back
Bratislava, Brno, Praha
8/2022 (9m+)
Contract via CP
100%
5 200 EUR
This job is no longer available.

Hľadám Java Developera na update existujúceho systému, finalizáciu, nasadenie a taktiež vývoj systému na základe obchodných požiadaviek. Baví vás práca v tíme? Ovládate Javu, Kotlin a microservices architektúru? Ovládate ešte aj Azure a rozprávate po slovensky alebo česky? Ak áno, ste ten koho hľadám. Zapojte sa do zaujímavých projektov.

🚀 Projekt
- práca v tíme 
- finalizácia a nasadenie už existujúcich častí systému
- vývoj systému na základe obchodných požiadaviek

🎯 Skills
- Java
- Kotlin
- microservices architektúra
- angličtina

💡 Plus
Azure
- český alebo slovenský jazyk 

Similar jobs