Java Developer (24071)

« späť
Bratislava
3/2021 (9m+)
Kontrakt cez CP
20%
3 600 EUR
Táto pozícia nie je aktuálne dostupná

Máte minimálne 2 roky skúseností s Javou, Javou EE a Spring Frameworkom? Momentálne obsadzujeme pozíciu Java Developera, ktorý sa zapojí do tímu skúsených profesionálov spoločnosti pôsobiacej v IT odvetví. Budete analyzovať a odstraňovať funkčné nedostatky softvéru, zodpovedať za vybrané repozitáre so zdrojových kódov, inštalovať a konfigurovať vyvinutý softvér, testovať a dokumentovať najmä zdrojový kód a jeho konfiguráciu. Cez CoolPeople kontrakt sa môžete tešiť na priateľskú atmosféru, motivujúce finančné ohodnotenie a stabilnú spoločnosť.

Náplň práce
- vyvíjať novú logiku, udržiavať a modernizovať existujúcu prezentačnú logiku, mapovať dáta, volanie webových služieb
- spracovávať dodané HTML šablóny v rámci webového frameworku
- dodržiavať používané vývojové štandardy, vzory a postupy
- analyzovať a odstraňovať funkčné nedostatky softvéru
- testovať a dokumentovať najmä svoj zdrojový kód a konfiguráciu
- inštalovať a konfigurovať vyvinutý softvér
- implementovať riešenia tak, aby spĺňali požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti
- zodpovedať za vybrané repozitáre so zdrojovým kódom

Požiadavky
- skúsenosť s Java + Java EE, Spring minimálne 2 roky
- Tomcat, JBoss, WebSphere, Weblogic
- SP, JSF, Thymeleaf, Struts, Wicket
- Git, Mercurial, Bazaar, SVN
- REST, SOAP, JSON, XML

Výhody
- Liferay, Thymeleaf, portletmi, Spring Boot, Jenkins, Maven
- JS, CSS, Angular, React

Benefity
- príjemná atmosféra
- motivujúce finančné ohodnotenie
- stabilná spoločnosť - zaujímavý projekt
- možnosť sebarealizácie

Podobné pozície