IT Analyst (34400)

« zurück
Praha
12/2023
Hauptbeschäftigungskunde
40%
65 000 CZK
Diese Position ist derzeit nicht verfügbar

Hledáme schopného kandidáta na pozici IT Analyst, který bude navrhovat rozsáhlé systémy a řešení podle požadavků zadavatele. Stanete se součástí společnost, která se zabývá dodávkou licencí a služeb k podnikovým informačním systémům a aplikacím. Čeká vás také návrh řešení technické stránky nasazení ICT služeb a produktů včetně integrace externích systémů. Pokud máte odbornou znalostní úroveň v IS/IT (ERP/CRM apod.), základní znalost vývojářských metod a samozřejmě hluboké analytické schopnosti, jste ideálním kandidátem na tuto pozici. Neváhejte a chopte se příležitosti.

🚀 Projekt
návrh rozsáhlých systémů a řešení podle požadavků zadavatele
- návrh řešení technické stránky nasazení ICT služeb a produktů včetně integrace externích systémů
- zastřešení celého konceptu a struktury systému s ohledem na účel, kapacitu, požadavky uživatelů/zadavatelů, aktuální trendy
- volba platformy, programovací jazyky a dalších použité technologie, dohled na životní cyklus vývoje, případně úpravy „za chodu“
- zpracování a revize analýzy uživatelských požadavků a návrhy pokrytí IS
- komunikace se zákazníky/klíčovými uživateli
- vypracování analýzy nákladů a byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT řešení, identifikace kritických míst
- spolupráce na analýzách rizik IS/ICT, zajištění podkladů pro řízení kontinuity činností organizace v případě výpadku dodávaných IS/ICT
- spolupráce na návrzích a následně implementaci podnikové aplikační architektury na bázi HELIOS Green
- specifikace nároků na spolupráci třetích stran při řešení integračních úloh
- návrh testování řešení
- zpracovávání technické dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci
- sledování trendů a best practices v ERP, aktivně nabývá a udržuje znalosti o nových produktech a postupech zavádění nových poznatků do praxe, projektů, produktů a služeb


🎯 Skills
- o
dborná znalostní úroveň v IS/IT (ERP/CRM apod.)
- základní znalost vývojářských metod (povědomí o interfaces, SQL, skriptech apod. – neočekává se exekutivní znalost programovacích jazyků)
- analytické schopnosti
- dobrá komunikace, výborné prezentační a školicí dovednosti
- schopnost systematické práce s citem pro detail a smysl pro dotahování svěřených úkolů
- odborná znalost ekonomicko – provozní problematiky středních a velkých firem


💡 Nice to have
- o
dborná znalost problematiky ENERGIE/VODA/PLYN/EL/TEPLO, případně jiné relevantní oblasti zájmu dle potřeb zákazníka

Ähnliche Positionen