System Engineer (34376)

1 offene Position links!
« zurĂĽck
Brno, Praha
11/2023 (12m)
Vertrag ĂĽber CP
40%
120 000 CZK
Diese Position ist derzeit nicht verfĂĽgbar

Chcete pomoci smazat uhlĂ­kovou stopu letovĂ©ho provozu a pomoci tak ekologii na globálnĂ­ Ăşrovni? Jako System Engineer se pĹ™ipojĂ­te k tĂ˝mu, kterĂ˝ pracuje na nejnovÄ›jších technologiĂ­ch pro budoucnost leteckĂ© pĹ™epravy za pomoci vodĂ­kovĂ˝ch ÄŤlánkĹŻ. NáplnĂ­ vaší práce tak tedy bude vĂ˝zkum a vĂ˝voj v oblasti vĂ˝konovĂ© elektroniky, pohonnĂ˝ch systĂ©mĹŻ letadel a modelovánĂ­ a simulace elektronickĂ˝ch systĂ©mĹŻ, dále provádÄ›nĂ­ hodnocenĂ­ funkÄŤnĂ­ch rizik a bezpeÄŤnosti systĂ©mu ÄŤi definovánĂ­ a plánovánĂ­ vĂ˝voje systĂ©mu a vedenĂ­ revizĂ­ návrhu. IdeálnĂ­ kandidát má kombinaci znalostĂ­ SW a HW vĂ˝voje, orientuje se v problematice desek plošnĂ˝ch spojĹŻ a má znalost termĂ­nĹŻ, jako je například 900 voltovĂ˝ controller. AngliÄŤtina na Ăşrovni B2 je taktĂ©Ĺľ podmĂ­nkou. VelkĂ˝m plusem jsou pĹ™edchozĂ­ zkušenosti s vĂ˝vojem a life cyclem produktĹŻ z aerospace, nebo automotive odvÄ›tvĂ­.

🚀 Projekt
- výzkum a vývoj v oblasti výkonové elektroniky, pohonných systémů letadel a modelování a simulace elektronických systémů
- poskytování odborných znalostí v oblasti řízení motorů, měničů, přeměny energie, výběru topologií a klíčových komponent pro různé úrovně napájení, od nízkého až po vysoké napětí
- úzká spolupráce s odborníky na danou problematiku při definování architektury, systémů a konstrukce součástí, poskytování pokynů na úrovni systému, definování studií kompromisů a účast na modelování a analýzách systému, rozvržení desek plošných spojů
- provádění hodnocení funkčních rizik, hodnocení bezpečnosti systému, analýzy společných příčin
- dohled nad přípravou plánů validace a verifikace
- účast na přípravě postupů testování systému a postupů přejímacích zkoušek
- úzká spolupráce s vedoucím projektu a jeho podpora
- definování a plánování vývoje systému, vedení revizí návrhu
- příprava úkolů pro kolegy a začlenění jejich výsledků do vývoje systému

🎯 Skills
- kombinace znalostí SW a HW vývoje
- orientace v problematice desek plošných spojů (nejedná se konkrétně o vývoj těchto desek, ale spíše řešení architektury a propojení)
- znalost termĂ­nĹŻ, jako 900 voltovĂ˝ controller apod.
- otevřenost vůči povýšení na pozici architekta
- AJ B2

đź’ˇ Nice to have
- zkušenost s vývojem a life cyclem produktů z aerospace, nebo automotive

Ă„hnliche Positionen