Program Manager (35976)

« zurück
Praha
4/2024 (9m)
Vertrag über CP
120 000 CZK
Diese Position ist derzeit nicht verfügbar

Program Manager se bude podílet na celkové koordinaci programu digitálního řešení pro mobilní platformu pro telekomunikačního klienta a bude mít post primární kontaktní osoby pro zúčastněné strany. Náplní práce bude strategické vedení a směřování programu, definice rozsahu programu, cílů, harmonogramů, výstupů, rozpočtu, kritérií úspěšnosti a souladu s obchodními cíli a požadavky klientů. Ideální kandidát se skvěle vyzná v telekomunikačním průmyslu, včetně tržních trendů, potřeb zákazníků a regulačních požadavků, má skvělé komunikační dovednosti a angličtinu na úrovni C1.

🚀 Projekt
- celková koordinace programu digitálního řešení pro mobilní platformu pro telekomunikačního klienta
- strategické vedení a směřování programu, definice rozsahu programu, cílů, harmonogramů, výstupů, rozpočtu, kritérií úspěšnosti a souladu s obchodními cíli a požadavky klientů
- zajištění bezproblémové integrace systémů a řešení případných rizik a problémů, které mohou nastat
- post primární kontaktní osoby pro zúčastněné strany
- úzká spolupráce s klientem, za účelem pochopení jeho obchodních cílů, požadavků a očekávání
- proaktivní správa očekávání klientů, poskytování pravidelných aktualizací stavu programu, milníků a výstupů
- vedení diskusí o přizpůsobení řízených podnikáním a alternativních řešeních k zajištění souladu s cíli klienta a cíli projektu
- identifikace a hodnocení rizik programu, vývoj strategií zmírňování a krizových plánů pro minimalizaci dopadu na výsledky projektu


🎯 Skills
- hluboké porozumění telekomunikačnímu průmyslu, včetně tržních trendů, potřeb zákazníků a regulačních požadavků
- skvělé komunikační dovednosti 
- AJ C1

⚙️ Tech stack
- Flutter
- .NET

Ähnliche Positionen