Project Manager (36259)

« zurĂĽck
Bratislava, Brno
6/2024
Hauptbeschäftigungskunde
80%
3 700 EUR

Chcete riadiĹĄ projekty so všetkĂ˝m, ÄŤo k tomu patrĂ­? PlánovaĹĄ stratĂ©gie, koordinovaĹĄ zdroje, vytváraĹĄ podrobnĂ© plány projektov, riadiĹĄ riziká a komunikovaĹĄ so zainteresovanĂ˝mi stranami? Máte skĂşsenosti s efektĂ­vnym vedenĂ­m stretnutĂ­ a riadenĂ­m pracovnĂ˝ch tĂ­mov? Potom je pozĂ­cia Project Managera práve pre vás. PokiaÄľ máte 5 a viac rokov praxe na obdobnej pozĂ­cii, seniornĂ© skĂşsenosti s implementáciou v nástroji Jira a hovorĂ­te anglicky na Ăşrovni B2, tak hÄľadám práve vás. Prihláste sa ešte dnes a vyuĹľite svoje skĂşsenosti na riadenie zaujĂ­mavĂ˝ch projektov.

🚀 Projekt
- riadenie za pomoci prvkov scrumu a agility
- strategické plánovanie
- participacia na definovanie rozsahu, cieľov a výstupov dodávky
- koordinácia zdrojov pracujúcich na jednotlivých iniciatívach
- vytváranie podrobných plánov projektu (načrtnutie úloh, časových plánov, míľnikov a závislostí)
- riadenie rizĂ­k
- komunikácia so zainteresovanými stranami
- efektĂ­vne vedenie stretnutĂ­ a riadenie pracovnĂ˝ch tĂ­mov
- monitorovanie a podávanie správ 
- zabezpeÄŤenie kvality
- riadenie zmien
- vedenie presných záznamov o projektových aktivitách

🎯 Skills
- 5+ rokov skĂşsenostĂ­ ako Project Manager
- implementácia v JIRA
- AJ B2

Ich bin interessiert, kontaktieren Sie mich

Ă„hnliche Positionen