SAP Change Release Manager (35263)

1 offene Position links!
« zurück
Brno
3/2024 (12m)
Vertrag über CP
100%
300 000 CZK

Jako SAP Change Release Manager budete hrát klíčovou roli při koordinaci a dohledu nad změnami v různých projektech SAP při implementaci a zavádění řešení SAP v dané společnosti. Čeká vás úzká spolupráce s projektovými manažery, vývojovými týmy a týmy testování při plánování a realizaci vydání, zavádění osvědčených postupů a oborových standardů pro zlepšení celkové funkce řízení změn a vytváření zpráv a metrik pro sledování úspěšnosti a dopadu změn. Měli byste mít předchozí prokazatelnou praxi, dobrou znalost principů a osvědčených postupů řízení změn a vydávání verzívynikající komunikační, kooperační a vyjednávací dovednosti a angličtinu na úrovni C1.

🚀 Projekt
- správa změn v systému SAP
- řízení činností spojených se správou změn a vydáváním nových verzí v prostředí s více pracovními pozicemi
- klíčová role při koordinaci a dohledu nad změnami v různých projektech SAP při implementaci a zavádění řešení SAP ve společnosti
- vývoj a implementace strategií, zásad a postupů řízení změn pro projekty SAP
- spolupráce s projektovými týmy při posuzování dopadu změn a zajišťování souladu s obchodními cíli
- úzká spolupráce s projektovými manažery, vývojovými týmy a týmy testování při plánování a realizaci vydání
- konfigurace a optimalizace funkcí Focus Build nebo Charm pro zefektivnění procesu změn
- poskytování odborných znalostí o nástrojích SAP Solution Manager pro správu změn
- efektivní komunikace se všemi zúčastněnými stranami s cílem zajistit informovanost a pochopení procesů řízení změn
- provádění hodnocení rizik navrhovaných změn a vydání
- identifikace příležitosti ke zlepšení účinnosti a efektivity procesů řízení změn a vydávání verzí
- zavádění osvědčených postupů a oborových standardů pro zlepšení celkové funkce řízení změn
- dokumentace a podávání zpráv
- udržování komplexní dokumentaci procesů řízení změn a vydávání verzí
- vytváření zpráv a metrik pro sledování úspěšnosti a dopadu změn

🎯 Skills
- předchozí prokazatelná praxe na pozici SAP Change Release Managera
- dobrá znalost principů a osvědčených postupů řízení změn a vydávání verzí
- vynikající komunikační, kooperační a vyjednávací dovednosti
- schopnost zvládat konkurenční priority v rychle se měnícím prostředí
- AJ C1

💡 Nice to have skills
- zkušenosti s aplikací SAP Focus Build nebo Charm

Ich bin interessiert, kontaktieren Sie mich

Dein Kontakt

Peter Mičko

peter.micko@coolpeople.cz

+420 604 941 348

Hast du eine Frage?

Ähnliche Positionen