Manual Tester (33375)

1 offene Position links!
« zurĂĽck
Bratislava
8/2023 (12m)
Vertrag ĂĽber CP
100%
2 800 EUR

Hľadáme skúseného Manual Testera. Ako súčasť nášho tímu budete riadiť testovanie, vytvárať a analyzovať dokumentáciu ako aj poberať zodpovednosť za celú fázu testovania a celého tímu. Ideálny kandidát by mal disponovať technológiami Jira, Oracle DB, SQL, PLSQL, MS Office, HTML, CSS, XML, XSLT, HP Quality Center, ClearQuest, Bugzilla, Wiki, Sharepoint.


🚀 Projekt
- vykrívanie návalových prác, najmä pri nasadzovaní zmien, interných aplikácií a apiek, ktoré majú dosah na B2C klientov
- riadenie testovania, kapacitné plánovanie a vedenie tímu
- tvorba a analýza dokumentácie

🎯 Skills
- zodpovednosť za celú fázu testovania, analýzu projektovej dokumentácie a za vykonanú prácu celého tímu
- prezentačné zručnosti
- change a release management
- návrh testovacieho procesu
- identifikácia rizík, predpokladov a nutných súčinností pre fázu testovania

⚙️ Tech Stack
- Jira
- Oracle DB
- SQL, PLSQL
- MS Office
- HTML, CSS, XML, XSLT
- HP Quality Center, ClearQuest, Bugzilla
- Wiki, Sharepoint

Ich bin interessiert, kontaktieren Sie mich

Dein Kontakt

Lenka Lutherová

lenka.lutherova@coolpeople.sk

+421 917 562 292

Hast du eine Frage?

Ă„hnliche Positionen