Machine Learning Developer (34794)

1 position open left!
« Back
Brno
3/2024 (12m)
Contract via CP
100%
120 000 CZK

Jako Machine Learning Developer se stanete součástĂ­ svÄ›tovĂ©ho lĂ­dra v oblasti Ĺ™ešenĂ­ bezpeÄŤnĂ©ho pĹ™ipojenĂ­ pro vestavÄ›nĂ© aplikace. Budete pĹ™ispĂ­vat k základnĂ­mu softwaru, vÄŤetnÄ› populárnĂ­ch open-source frameworkĹŻ pro inferenci/kompilátor strojovĂ©ho uÄŤenĂ­, jako jsou TensorFlow, PyTorch, ONNX, Arm NN, Glow, TVM a vlastnĂ­ SW danĂ© spoleÄŤnosti. Dále vás ÄŤeká takĂ© podĂ­lenĂ­ se na desktopovĂ©m prostĹ™edĂ­ pro trĂ©novánĂ­, optimalizaci, validaci, profilovánĂ­ a další Ăşlohy používanĂ© pĹ™i vĂ˝voji modelĹŻ strojovĂ©ho uÄŤenĂ­ a vĂ˝voj systĂ©mu zaloĹľenĂ©ho na vidÄ›nĂ­ s kalibracĂ­ kamery pomocĂ­ neuronovĂ˝ch sĂ­tĂ­. MÄ›li byste mĂ­t zkušenosti s jazykem C/C++ nebo PythonnadšenĂ­ pro umÄ›lou inteligenci a/nebo strojovĂ© uÄŤenĂ­ a takĂ© mĂ­t inovativnĂ­ myšlenĂ­ a angliÄŤtinu na Ăşrovni B2. 

🚀 Projekt
- pĹ™ispĂ­vánĂ­ k základnĂ­mu softwaru, vÄŤetnÄ› populárnĂ­ch open-source frameworkĹŻ pro inferenci/kompilátor strojovĂ©ho uÄŤenĂ­, jako jsou TensorFlow, PyTorch, ONNX, Arm NN, Glow, TVM a vlastnĂ­ SW danĂ© spoleÄŤnosti
- podílení se na desktopovém prostředí pro trénování, optimalizaci, validaci, profilování a další úlohy používané při vývoji modelů strojového učení
- přispívání vývojem ML modelů nasaditelných na MCU a MPU
- vývoj systému založeného na vidění s kalibrací kamery pomocí neuronových sítí
- prĹŻzkum nejnovÄ›jších vĂ˝zkumnĂ˝ch pracĂ­ a technologiĂ­ a na základÄ› zĂ­skanĂ˝ch poznatkĹŻ implementace proof of concept
- zavedení technologií kontinuální integrace na podporu vývoje - automatizované testy a sestavení (Bamboo, Jenkins)


🎯 Skills
- zkušenosti s jazykem C/C++ nebo Python
- nadšení pro umělou inteligenci a/nebo strojové učení
- zvídavé a inovativní myšlení, zodpovědný přístup k plnění cílů
- AJ B2

đź’ˇNice to have

- zkušenosti z automotive prostředí
- Embedded

⚙️ Tech stack
C/C++ nebo Python
- Embedded

I'm interested, pls. contact me

Your contact

Barbora Taszková

barbora.taszkova@coolpeople.cz

+420 605 394 263

Do you have a question?

Similar jobs