Generative AI Architect (35885)

1 position open left!
« Back
Brno
3/2024 (12m)
Contract via CP
40%
120 000 CZK

Na projekt sloužícĂ­ pro účely komerÄŤnĂ­ho Aerospace se hledá Generative AI Architect. VĂ˝sledkem bude AI tool, kterĂ˝ by pomáhal inĹľenĂ˝rĹŻm s protokoly, dokumentacĂ­, certifikacĂ­ a dalšími vÄ›cmi. VĂ˝voj bude probĂ­hat v rámci tĂ˝mu, kterĂ˝ se stará o infrastrukturu celĂ© spoleÄŤnosti. PoĹľadujĂ­ se zkušenosti s inĹľenĂ˝rstvĂ­m strojovĂ©ho uÄŤenĂ­ v podnikovĂ˝ch aplikacĂ­ch v cloudovĂ©m prostĹ™edĂ­, zkušenosti s aplikacemi NLP a nestrukturovanĂ˝mi daty, znalost Azure, Azure Machine Learning, Azure AI Search, Pythonu, CI/CD a angliÄŤtina na Ăşrovni C1

🚀 Projekt
- práce na novém projektu AI, sloužící pro účely komerčního Aerospace
- AI tool, kterĂ˝ by pomáhal inĹľenĂ˝rĹŻm s protokoly, dokumentacĂ­, certifikacĂ­ a další 
- spolupráce v rámci týmu, který se stará o infrastrukturu celé společnosti

🎯 Skills
- zkušenosti s inženýrstvím strojového učení v podnikových aplikacích v cloudovém prostředí
- zkušenosti s aplikacemi NLP a nestrukturovanými daty
- Azure, Azure Machine Learning, Azure AI Search
- Python
- mikrosluĹľby
- Docker
- CI/CD
- Elastic Search
- SQL a NoSQL
- AJ C1

đź’ˇ Nice to have
- zkušenosti s LLM a Open AI API
- znalost vyhledávacích technologií a vektorové databáze
- obecné dovednosti v oblasti softwarového inženýrství a datové vědy

I'm interested, pls. contact me

Your contact

Daniel MacĂ­k

daniel.macik@coolpeople.cz

+420 605 441 648

Do you have a question?

Similar jobs