Amazon testuje humanoidního robota. Má pracovat ve skladech

Má hlavu, torzo, ruce i nohy, ale člověk to není. Je to Digit, humanoidní robot, který má zjednodušit práci lidským pracovníkům v Amazonu. Nenahradí ale v závěru zaměstnance z masa a kostí úplně?

 

 

Amazon do svých skladů povolal humanoidní roboty s cílem doplnit lidské kapacity. Robot svým vzezřením a proporcemi poměrně věrně připomíná lidskou bytost.

Na rozdíl od robotů pohybujících se na kolečkách, má Digit hlavu, trup a vysoce pohyblivé paže i nohy. Dokáže se tak pohybovat i ve složitějším prostoru, kterým sklady přizpůsobené specificky lidské fyziologii jsou. A ani schody pro něho nejsou problém.

Amazon aktuálně nového robota, navrženého start-upem Agility, začíná testovat. Zjišťuje, zda dokáže jejich každodenní chod skutečně zefektivnit. Záměrem je navýšit počet odbavených balíčků a snížit náklady.

 

 

Jedná se tak o zásadní technologický posun, který by mohl znamenat nárůst míry automatizace i mimo sklady Amazonu. Automatizace je stále častěji diskutované téma, ať už její výhody nebo nevýhody.

Zaměstnanci Amazonu na tuto problematiku nahlíží ze dvou úhlů pohledu. Na jednu stranu vnímají potenciální ohrožení svých pracovních míst.

Na druhou stranu Amazon všechny zaměstnance ujišťuje, že se nejedná o nahrazení dosavadních pracovníků, ale o uvolnění jejich vlastní kapacity pro vykonávání kvalitnější služby pro koncové zákazníky. 

 

 

Připravila: Petra Sauerová