David Pavlovič

back
Ve světě IT recruitmentu se pohybuji už třetím rokem a z toho dva roky na pozici IT headhunter. Za tuto dobu jsem tak získal dobré povědomí o technologiích, o tom, jak fungují, stejně jako o tom, co zajímá na jedné straně kandidáty a na straně druhé Hiring Managery.
V mé roli Delivery Managera je na mě tyto dvě strany propojovat a docílit tak win-win situace.
Zaměřuji se primárně na bankovní sektor, protože mě baví, že banky jsou v dnešní době spíše takové technologické firmy s obrovským zázemím a nabízí nespočet zajímavých projektů.
Vždy jsem otevřen dialogu, ať už se jedná o spolupráci na novém projektu nebo o sdílení znalostí a zkušeností.