Erika Kunková

back
Ako Sourcing Manager mám prirodzene dynamickú prácu, ktorá zahŕňa statégiu plánovania, budovania vzťahov, vyhľadávania talentov a sledovania trendov v odvetví. A práve preto vo svojom súkromnom živote vyhľadávam aktivity, ktoré mi prinesú pokoj a balans. Veľmi rada cvičím jógu a venujem sa štúdiu psychológie, aby som lepšie dokázala pochopiť a pomôcť ľuďom okolo seba.