Imperva Security Engineer (31304)

1 position open left!
« Back
Celá ČR, Bratislava, Kosice
2/2023 (9m+)
Contract via CP
100%
140 000 CZK
This job is no longer available.

Vyznáte se v databázové bezpečnosti a máte zkušenost s platformou Imperva a znalost technologií Azure a AWS? Připojte se jako Imperva Security Engineer k full remote projektu, který se zabývá informačními riziky a kybernetickou bezpečností. Na této pozici budete působit v roli partnera pro obchodní, provozní, vývojové a rizikové týmy. Mimo návrh, vývoj, testování, monitoring a implementaci řešení zabezpečení DB, převezmete odpovědnost také za správu platformy pro monitorování činnosti DB, vyhodnocování aktualizací kontrol zabezpečení DB a mnoho dalších. Spolupracujte s jedním z nejlepších týmů výzkumu a vývoje v oblasti velkých dat a rozvíjejte se v dynamickém prostředí.

🚀 Projekt
- návrh, vývoj, testování, dokumentace, monitoring a implementace řešení zabezpečení informací a DB s cílem prosazovat bezpečnostní strategie a podporu systémů
- poskytování pokynů a analýzy odborníků v oblasti zabezpečení databází obchodním, provozním, vývojovým týmům
- správa platformy pro monitorování činnosti DB za účelem zajištění bezpečnosti a dodržování auditů
- vývoj a údržba standardů, pokynů a postupů pro zabezpečení DB
- vylepšování stávajících kontrolních mechanismů, zásad, standardů, postupů a pokynů
- vyhodnocování aktualizací nových/existujících kontrol zabezpečení DB
- řešení bezpečnostních incidentů, pomoc při jejich vyšetřování
- analýza hlavních příčin porušení zabezpečení
- spolupráce se správci DB na různých úrovních organizace
- identifikace problémů s dodržováním bezpečnosti DB, sledování a přiřazování případných neshod
- spolupráce s interními a externími auditory s cílem prokázat a poskytnout důkazy o dodržování bezpečnostních kontrol
- provádění a vylepšování monitorovacích systémů používaných k odhalování a hlášení porušení zabezpečení

🎯 Skills
- znalost databázové bezpečnosti, monitorování a ochrany
- zkušenosti s platformou Imperva pro monitorování aktivit databáze
- technologie a metody Azure, AWS, RDS
- znalost databázových platform, jako jsou Oracle, SQL Server, MySQL
- znalost min. 2 operačních systémů a odpovídajících bezpečnostních systémů
- přehled v aktuálních trendech a praktikách v oboru bezpečnosti
- schopnost analyzovat rizika a kontroly bezpečnosti a určit nejlepší řešení
- schopnost řídit složité projekty efektivně
- schopnost přizpůsobit se novému a dynamickému prostředí, rychle se učit
- znalost ochrany dat (DLP. Data Classification)
- dobré komunikační a interpersonální skills
- AJ B2

Similar jobs