Project Manager (34407)

« sp├Ą┼ą
Praha
12/2023 (12m+)
Kontrakt cez CP
20%
120 000 CZK
T├íto poz├şcia nie je aktu├ílne dostupn├í

Hled├ím Projektov├ęho Mana┼żera pro kl├ş─Źovou roli v digit├íln├ş transformaci bankovn├şho sektoru. Va┼íe pr├íce bude zahrnovat veden├ş a koordinaci projektov├Żch t├Żm┼», pl├ínov├ín├ş aktivit, alokaci zdroj┼» a sledov├ín├ş pokroku projekt┼». Budete sou─Ź├íst├ş t├Żmu, kter├Ż m├í za c├şl implementovat modern├ş digit├íln├ş strategii do bankovn├şho prost┼Öed├ş. Budete pot┼Öebovat siln├ę zku┼íenosti s implementac├ş digit├íln├şch kan├íl┼» v bankovn├şm prost┼Öed├ş a schopnost efektivn─Ť spolupracovat s r┼»zn├Żmi t├Żmy a stakeholdery. Pokud m├íte zku┼íenosti s ┼Ö├şzen├şm implementace digit├íln├şch kan├íl┼» v bankovn├şm prost┼Öed├ş, siln├ę komunika─Źn├ş dovednosti a schopnost pracovat v dynamick├ęm prost┼Öed├ş, tak hled├ím pr├ív─Ť v├ís.

­čÜÇ Projekt
- vedeni╠ü a koordinace projektovy╠üch ty╠ümu╠Ő, zodpove╠îdnost za splne╠îni╠ü ci╠ülu╠Ő a dodrz╠îeni╠ü termi╠ünu╠Ő
- pla╠ünova╠üni╠ü projektovy╠üch aktivit, alokace zdroju╠Ő a sledova╠üni╠ü pokroku projektu╠Ő
- spolupráce s týmem na vytváření a implementaci digitální strategie banky
- poskytova╠üni╠ü sme╠îru, motivace a podpory c╠îlenu╠Őm ty╠ümu
- vedeni╠ü ty╠ümu a zapojova╠üni╠ü relevantni╠üch stakeholderu╠Ő pro dosaz╠îeni╠ü ci╠ülu╠Ő projektu
- komunikace s interními týmy a externími dodavateli

­čÄ» Skills
- proka╠üzana╠ü reference z r╠îi╠üzeni╠ü implementace digita╠ülni╠üch kana╠ülu╠Ő v bankovni╠üm prostr╠îedi╠ü
- silne╠ü komunikac╠îni╠ü dovednosti a schopnost efektivne╠î spolupracovat s ru╠Őzny╠ümi ty╠ümy a stakeholdery
- schopnost efektivne╠î prioritizovat a r╠îi╠üdit vi╠üce u╠ükolu╠Ő souc╠îasne╠î
- schopnost rychle reagovat na zme╠îne╠îne╠ü podmi╠ünky a pr╠îizpu╠Ősobit strategie projektu╠Ő podle
aktua╠ülni╠üch potr╠îeb a trendu╠Ő trhu
- znalost moderni╠üch digita╠ülni╠üch technologii╠ü a trendu╠Ő, jako jsou mobilni╠ü aplikace, internetove╠ü
bankovnictví, bezpečnostní aspekty digitálních transakcí atd.

Podobn├ę poz├şcie